Begeleide intervisie

Begeleide intervisie is het laten meekijken van een begeleider met jullie intervisiegroep, met als doel hier zelfstandig en op een gelijkwaardige manier met elkaar vervolg aan te kunnen geven. Er kan gekozen worden voor begeleiding door een intervisor wanneer een groep in de opstartende fase zit of juist wanneer een groep al langer samen is en behoefte heeft aan het doorbreken van de ontstane patronen van de groep. In beide situaties zal de begeleiding tijdelijk zijn, met als eindresultaat een zelfstandig werkende intervisiegroep.

Professioneel ontwikkelen

De intervisor is een deskundige op het gebied van intervisie en heeft veel kennis over onder andere groepsdynamiek, reflecteren, teamrollen en het creëren van een goed leerklimaat. Deze kennis zal ingezet worden ten behoeve van jullie groepsproces en afgestemd worden op jullie wensen en behoeften.

Een intervisor is erop gericht jullie te begeleiden naar een zelfstandig draaiende intervisiegroep. Er zal gekeken worden naar de groepsdynamiek, de patronen van de intervisiegroep zullen in kaart gebracht worden en er zal goed geluisterd worden naar de wensen en behoeften van de intervisiegroep. De zelfstandigheid van de groep zal gestimuleerd worden door slechts daar waar nodig interventies te doen.

professioneel-ontwikkelen

Wat doet een begeleider tijdens
intervisie?

De intervisor is een deskundige op het gebied van intervisie en heeft veel kennis over onder andere groepsdynamiek, reflecteren, teamrollen en het creëren van een goed leerklimaat. Deze kennis zal ingezet worden ten behoeve van jullie groepsproces en afgestemd worden op jullie wensen en behoeften.

Een intervisor is erop gericht jullie te begeleiden naar een zelfstandig draaiende intervisiegroep. Er zal gekeken worden naar de groepsdynamiek, de patronen van de intervisiegroep zullen in kaart gebracht worden en er zal goed geluisterd worden naar de wensen en behoeften van de intervisiegroep. De zelfstandigheid van de groep zal gestimuleerd worden door slechts daar waar nodig interventies te doen.

De leden van de intervisiegroep leren hoe zij goed naar elkaar kunnen luisteren, open vragen kunnen stellen en hoe zij met elkaar kunnen reflecteren op werkervaringen. Zo zullen zij een sterk leerklimaat bereiken waarin iedereen optimaal kan groeien en presteren.

De intervisor zal de groep ook met verschillende intervisie methoden kennis laten maken. Het voordeel van begeleide intervisie is dat iemand de leiding neemt, het groepsproces in de gaten houdt en er voor zorgt dat er een goed leerklimaat ontstaat.

Klik hier om meer te lezen over verschillende intervisie methoden.