Wat is coaching?

Er zijn veel verschillende begeleidingsvormen en een heel bekende daarvan is coaching. Dit is een vorm van begeleiden die gericht is op jouw persoonlijke- en professionele ontwikkeling. Het beste uit jezelf halen, optimaal gebruik maken van jouw potentie en zicht krijgen op eventuele remmingen. Je wordt je bewust van jouw grenzen en mogelijkheden en leert gewoonte patronen te doorbreken.

Bijvoorbeeld wanneer je op je werk je uitstelgedrag rondom een bepaalde taak of opdracht wilt doorbreken. Of wanneer je merkt dat het je niet lukt in overleg jouw bijdrage te leveren.

Mijn manier van werken is erop gericht jou je kracht te laten ervaren en meer zicht te geven op de kwaliteiten die je in je hebt. Ik werk graag ervaringsgericht, omdat ik erin geloof dat zelf ervaren vele malen sterker is dan alleen te praten. Concreet betekent dit dat ik tijdens onze gesprekken ook korte oefeningen zal aanbieden die jou helpen meer zicht te krijgen op waar jij goed in bent en waar jouw grenzen liggen.

Coaching en andere begeleidingsvormen

Zoals eerder aangegeven zijn er veel verschillende begeleidingsvormen. Soms is het lastig kiezen wat het beste bij jouw situatie past of merk je tijdens een traject dat een andere vorm toch beter zou passen. In mijn praktijk kun je naast coaching ook terecht voor supervisie, begeleide intervisie en psychomotorische therapie.

Supervisie

Supervisie is een begeleide leermethode die gericht is op de professionele ontwikkeling en dit doet via een structureel reflecteren op werkervaringen die daarbij ook de integratie van de persoonlijkheid mee neemt. Het doel is te komen tot ‘transformatief leren’; de verandering wordt diep verankerd in de persoon. De supervisant bepaalt zelf de leerrichting en ontwikkelt daarnaast een interne supervisor. Een supervisietraject heeft een van tevoren afgesproken afbakening die meestal tussen 10 en 15 bijeenkomsten omvat.

coaching-supervisie

Begeleide intervisie

In begeleide intervisie worden bestaande of startende intervisiegroepen geholpen hier zelfstandig vorm aan te geven. De begeleiding duurt zo lang als het nodig is om het niveau te bereiken wat de intervisiegroep wenst.

Psychomotorische therapie

Tot slot de psychomotorische therapie. In tegenstelling tot de eerdere genoemde begeleidingsvormen is deze gericht op de persoonlijke, psychosociale ontwikkeling. De duur van een therapietraject is afhankelijk van de hulpvraag en het gewenste resultaat.

Praktijk

In mijn praktijk hebben de therapie, supervisie en coaching ook een belangrijke gemene deler. Ze zijn allen ervaringsgericht. Dit betekent dat er naast praten gewerkt wordt met verschillende oefenvormen om de nieuwe inzichten en ervaren potentie te verdiepen en te verankeren.

Bekijk voor meer informatie mijn aanbod supervisie, begeleide intervisie of psychomotorische therapie.


De positieve insteek, die bij Wendy voorop staat, vonden wij erg prettig. Ze benadrukt om niet alleen te kijken naar dingen die niet goed gaan, onze natuurlijke neiging, maar vooral ook te kijken naar wat wel goed gaat.

- Twee medewerkers Iriszorg