Intervisie methode

Het is belangrijk om als intervisiegroep te kiezen voor een intervisie methode die het beste bij jullie past. Er zijn veel verschillende methodes en het is vaak zoeken naar wat passend is voor jullie intervisiegroep en wat voor jullie de meeste leeropbrengst geeft.

Elke methode heeft voor en nadelen, maar heeft als overeenkomt dat de werkervaring van de inbrenger centraal staat. Groepsleden denken actief mee en stellen zoveel mogelijk open vragen om de inbrenger tot nieuwe inzichten en handelingsalternatieven te brengen.

Wanneer voor een bepaalde manier gekozen is blijft er ook ruimte om af te wisselen, bijvoorbeeld tussen een methode gericht op een probleem of juist gericht op succeservaringen. Hieronder volgen een aantal voorbeelden van de meest gebruikte methoden voor intervisie.

Voorbeelden

Probleemoplossende methode:

De inbrenger licht kort zijn casus toe en stelt de bijhorende vraag. Groepsleden nemen even de tijd om de vragen die zij hierbij hebben op te schrijven, waarna deze ook daadwerkelijk gesteld worden aan de inbrenger. Het is belangrijk dat deze vragen open en niet-suggestief zijn. Als de casus voldoende is opgehelderd formuleren de groepsleden verschillende adviezen voor de inbrenger. Tot slot kiest de inbrenger welke adviezen hij in praktijk wil brengen en onderbouwd zijn keuze.


 


Met Wendy gekoppeld door een opdrachtgever voor een teamcoachingstraject. Het bleek een vruchtbare en soepele samenwerking: Wendy is iemand die goed luistert en doorvraagt naar wat de bedoeling is en dan snel goede ideeën heeft voor de uitvoering. Tijdens de uitvoering sluit ze heel goed aan bij wat de groep vraagt: luisteren als het nodig is, rustig bijsturen en waar nodig het programma aanpassen aan kansen die zich voordoen. Ze verstaat duidelijk haar vak en weet mensen makkelijk mee te krijgen zodat ze bijna spelenderwijs echt stappen verder zetten in inzicht en ontwikkeling. Wat mij betreft een samenwerking die smaakt naar meer.

- Paut Kromkamp

Leren van succeservaringen:

In plaats van een probleem wordt nu een succeservaring geïntroduceerd door de inbrenger en het liefst zo uitgebreid mogelijk. Groepsgenoten luisteren goed en schrijven de succesfactoren op die zij horen in de inbreng. Hierna volgt een verdiepend gesprek over deze factoren om te ontdekken wat de precieze succesfactor van de ingebrachte situatie is geweest. Tot slot geeft ieder aan wat hij hiervan geleerd heeft en hoe hij hiermee verder gaat in het werk.

Roddelmethode:

De inbrenger licht kort zijn casus en bijhorende vraag toe en neemt vervolgens buiten de groep plaats. Groepsleden gaan nu met elkaar in gesprek over de casus en mogelijke handelingsalternatieven. De inbrenger volgt van buiten de groep het gesprek en wordt zich gewaar van wat dit met hem doet. Wanneer groepsleden klaar zijn en de casus besproken hebben komt de inbrenger weer in de groep. Deze geeft aan hoe hij het gesprek ervaren heeft, wat hem heeft geraakt en wat hij meeneemt om mee verder te gaan.

Wil je meer informatie over een intervisie methode of begeleide intervisie? Neemt dan vrijblijvend contact op voor meer informatie.